Strmé Matematika

Os Y.

Definícia počítačového slovníka, čo znamená os y, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Yahoo!

Definícia počítačového slovníka toho, čo Yahoo! (Yet Another Hierarchical Officious Oracle!) Means, including related links, information, and terms.

Yandex

Definícia počítačového slovníka, čo znamená Yandex, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Yottabyte

Definícia počítačového slovníka, čo znamená YB (yottabyte), vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.