Programovateľná ROMSTUŽKOVÁ alebo programovateľná ROM ( programovateľná pamäť iba na čítanie ) je počítačový pamäťový čip, ktorý je možné programovať hneď po jeho vytvorení. Po naprogramovaní PROM sú napísané informácie trvalé a nemožno ich vymazať ani vymazať. PROM bol prvýkrát vyvinutý Wen Tsing Chow v roku 1956. Príkladom PROMU je BIOS počítača v raných počítačoch. Dnes bol PROM v počítačoch nahradený EEPROM .Tip

Programovateľná ROM sa tiež označuje ako a FPROM ( poľom programovateľná pamäť iba na čítanie ) alebo OTP (jednorazovo programovateľný) čip.

Keď sa vytvorí PROM, všetko bity čítať ako „1.“ Počas programovania sa akýkoľvek bit, ktorý je potrebné zmeniť na „0“, vyleptá alebo vypáli do čipu pomocou a časové programy . Nižšie je uvedený príklad programátora gangov od spoločnosti Advin, ktorý programuje viac čipov ROM naraz.Gangové programy

Ak je PROM naprogramovaná chyba alebo je potrebné ho aktualizovať, čip sa zahodí a vytvorí sa nový PROM, ktorý nahradí starý čip. Variantom PROM je EPROM, čo je PROM, ktorý je možné vymazať a preprogramovať bez nutnosti výmeny.