Strmé Matematika

Nastavenie stránky

Definícia počítačového slovníka, čo znamená nastavenie stránky vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Pentium III

Definícia počítačového slovníka, čo znamená Pentium III, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Konektor P8 a P9

Definícia počítačového slovníka, čo znamená konektor P8 a P9, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Paket

Definícia počítačového slovníka, čo znamená paket, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Strana

Definícia počítačového slovníka pre čo znamená stránka vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Nastavenie stránky

Definícia počítačového slovníka, čo znamená nastavenie stránky vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Maľovať

Definícia počítačového slovníka, čo znamená farba, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Palmový pilot

Definícia počítačového slovníka, čo znamená počítač PalmPilot, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Palmtop počítač

Definícia počítačového slovníka, čo znamená palmtopový počítač, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Formátovanie odseku

Definícia počítačového slovníka, čo znamená formátovanie odseku, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Zaseknutý papier

Definícia počítačového slovníka, čo znamená uviaznutie papiera, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Odstavec

Definícia pojmu odsek v počítačovom slovníku vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Paralelný port

Definícia počítačového slovníka, čo znamená paralelný port, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Rodičovská kontrola

Definícia počítačového slovníka, čo znamená rodičovská kontrola, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Zátvorky

Definícia počítačového slovníka, čo znamená zátvorka, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Paritný bit

Definícia počítačového slovníka, čo znamená paritný bit, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Analyzovať

Definícia počítačového slovníka, čo znamená analýza, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Analyzovať

Definícia počítačového slovníka, čo znamená analýza, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Priečka

Definícia počítačového slovníka, čo to znamená oblasť, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

PassMark

Definícia počítačového slovníka, čo znamená heslo, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.