Strmé Matematika

Ukazovateľ myši

Definícia počítačového slovníka, čo znamená ukazovateľ myši, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Počítačové múzeá

Definícia počítačového múzea v počítačovom slovníku vrátane súvisiacich odkazov, informácií a pojmov.

MacBook

Definícia počítačového slovníka, čo znamená MacBook, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Cyklus strojov

Definícia počítačového slovníka, čo znamená strojový cyklus, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Strojový jazyk

Definícia počítačového slovníka, čo znamená strojový jazyk, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

macOS

Definícia počítačového slovníka, čo znamená systém macOS, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Makro

Definícia počítačového slovníka, čo znamená makro, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Malvér

Definícia počítačového slovníka, čo znamená malvér, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Markdown

Definícia počítačového slovníka, čo znamená markdown, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Značka

Definícia počítačového slovníka, čo znamená označenie, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Značkovací jazyk

Definícia počítačového slovníka, čo znamená značkovací jazyk, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Maska

Definícia počítačového slovníka, čo znamená maska, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Maximalizovať

Definícia počítačového slovníka, čo znamená maximalizácia, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Prehliadač Maxthon

Definícia počítačového slovníka, čo znamená prehliadač Maxthon, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Meranie

Definícia počítačového slovníka, čo znamená meranie, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a pojmov.

Mechanický

Definícia počítačového slovníka, čo znamená mechanické slovo, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Mechanická klávesnica

Definícia počítačového slovníka, čo znamená mechanická klávesnica vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Polovica

Definícia počítačového slovníka, čo znamená médium, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Mediálny prehrávač

Definícia počítačového slovníka, čo znamená prehrávač médií, vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.

Megabit

Definícia počítačového slovníka, čo znamená megabit (Mb), a všetky jeho hodnoty vrátane súvisiacich odkazov, informácií a výrazov.