Prevod základne denníka 10 zo 4 onlineNa vykonanie konverzie použite nasledujúci formulár.Protokol 10 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Konverzná odpoveď Log104 = 0,602059991328

Riešenie

Krok 1Log104 = Protokol (4) ÷ Protokol (10)

Protokol (4) = 0,602059991328Log (10) = 1

Log104 = 0,602059991328 ÷ 1

Roky = 0,602059991328

Krok 2

Alternatívne je možné logaritmus vypočítať takto.

Denník (2) + Denník (2)

Log104 = denník10(2) + denník10(dva)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Ostatné konverzie číselného systému na kontrolu

dva 3 4 5 6 7 8 9 10 jedenásť 12 13 14 pätnásť 16 17 18 19 dvadsať dvadsaťjeden 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Konverzia číselného systému sú čísla od 1 do 32, kde číslo 2-9 je reprezentované jednoduchými číslicami a číslo 11-32 sú reprezentované písmenami A-Z.

Počet báz 2-9 je 2,3,4,5,6,7,8,9

Číselné základy 11-32 sú

11 = A 12 = B 13 = C. 14 = D 15 = E 11 = F. 12 = G 13 = H
14 = ja 16 = J 17 = K 18 = L 19 = M 20 = N 21 = 0 22 = str
23 = Q 24 = R 25 = S. 26 = T. 27 = U 28 = V 29 = W. 30 = X
31 = Y 32 = Z

1 dva 3 4 5 6 7 8 9 10 jedenásť 12 13 14 pätnásť 16 17 18