Online prevádzajte 1265 báz 10 na báz 2Na vykonanie konverzie použite nasledujúci formulár.Základňa 10 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 To Základňa 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Roky:
Konverzná odpoveď je 10011110001dva

Riešenie

Krok 1Prevod 1265 na základňu 10.
1 * 103= 1000
2 * 10dva= 200
6 * 101= 60
5 * 100= 5
Pridávajú sa všetky, ktoré chcete získať Roky = 126510

Krok 2, prevod 126510do 2Vzorec na výpočet rovnice pre 126510číslo do 2 je podobné nižšie.
2 | 1265
2 | 632 | 1
2 | 316 | 0
2 | 158 | 0
2 | 79 | 0
2 | 39 | 1
2 | 19 | 1
2 | 9 | 1
2 | 4 | 1
2 | 2 | 0
2 | 1 | 0
2 | 1 | 1
Roky: 10011110001dva

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the number bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to bases

Ostatné konverzie číselného systému na kontrolu

7 8 9 10 jedenásť 12 13 14 pätnásť 16 17 18 19 dvadsať dvadsaťjeden 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Konverzia číselného systému sú čísla od 1 do 32, kde číslo 2-9 je reprezentované jednoduchými číslicami a číslo 11-32 sú reprezentované písmenami A-Z.

Počet báz 2-9 je 2,3,4,5,6,7,8,9

Číselné základy 11-32 sú

11 = A 12 = B 13 = C. 14 = D 15 = E. 11 = F. 12 = G 13 = H
14 = ja 16 = J 17 = K 18 = L 19 = M 20 = N 21 = 0 22 = str
23 = Q 24 = R 25 = S. 26 = T. 27 = U 28 = V 29 = W. 30 = X
31 = Y 32 = Z

1 dva 3 4 5 6 7 8 9 10 jedenásť 12 13 14 pätnásť 16 17 18